Humminbird Down Imaging – различаване на риба и релеф под лодката

Материал, предоставен от Dr. Jason Halfen – Professional Walleye Angler, оригинален източник – http://www.jasonhalfenoutdoors.com/downimagingintro.html 

Едно от нововъведенията, които Humminbird предложиха  на своите потребители през 2010 година, бе технологията Down Imaging, която предлага на риболовеца една изключително ясна картина на всичко случващо се под лодката. Въпреки че тази област може да се наблюдава и с обикновен 2D сонар, високочестотният сонар, чрез който се наблюдават Down Imaging изображения, предлага много по-добри изображения на обектите, релефа и рибите, над които преминава лодката.

Jason Halfen споделя някои от резултатите, които получава след тестване на технологията Down Imaging, като те са включени в материала под формата на Down Image/Side Image изображения, които демонстрират възможностите на Humminbird Down Imaging.

DI_1.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нека да започнем с едно Down Imaging изображение (получено с използването на палитрата Amber 1 ), което разкрива голяма група от риби, намиращи се в застояли води пред на река Мисисипи. При Down Imaging рибите не наподобяват малки дъги, като това се дължи на разликата във формата на сонарния лъч – 455 kHz Down Imaging  лъч (който е доста тънък) и традиционния 200 kHz 2D сонарен конус. Това Down Imaging изображение е историческо, като едно традиционно изображение, при което най-новите данни се появяват от дясната страна на екрана, а най-старите в далечния ляв край. В левия край на изображението се вижда върха на потопена подпорна стена, с група от риби, които се наблюдават по цялото изображение.

DI_1.2

 

 

 

 

 

 

 

 

Down Imaging изображенията може да се наблюдават индивидуално или в комбинация с други сонарни изображения, включително разделно Down Imaging/Side Imaging изображение, Down Imaging/2D разделно изображение, както и комбинация от три отделни разделени изображения Down Imaging, Side Imaging и традиционно 2D. На фигурата са изобразени три разделни изображения, които илюстрират една голяма риба, разположена на дъното, която може да се открие на всяко едно от трите изображения. На дясното изображение рибата е посочена с червена стрелка, същото се отнася и за горното ляво изображение, което разкрива картината, получена от Down Imaging. Синята стрелка на долното ляво изображение посочва рибата при 2D сонар. В конкретния случай 2D сонарът е в “Max” режим, за да може да се увеличи количеството информация, което се визуализира от 200 kHz 2D сонар. Докато рибата е трудно различима от дъното при 2D 200 kHz изображението, тя е много по-ясно обособена в 455 kHz, Down Imaging картината.

DI_1.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На горната фигура са показани две разделни изображения от традиционен  2D сонар(200 kHz) на лявата снимка и Down Imaging на дясната. Тази снимка е много добра, тъй като демонстрира подобрената резолюция на обекти, които Down Imaging предоставя в сравнение с традиционен 2D сонар. 2D изображението от лявата страна разкрива наличието на две купчини от … нещо.  Дори по-обстойно изследване на това изображение не може да предостави значителни информация, която да спомогне за идентифицирането на тези обекти. Един бърз поглед върху дясното изображение, получено чрез Down Imaging показва, че тези обекти са две купчини дървесни отломки /клончета. Отделни клонки, които стърчат от купчината, са ясно разграничими, наличието на тези обекти е потвръдено при закачане на част от тях при заснематено на изображенията по време на гребане.

DI_1.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ето още една снимка на две разделни изображения от традиционен  2D сонар (200 kHz) на лявата снимка и Down Imaging на дясната. Тези изображения допълнително илюстрират подобрената резолюция на обекти, които Down Imaging предоставя в сравнение с традиционен 2D сонар. 2D снимката от лявата страна разкрива част от стърчаща подводна растителност – приблизително 3 метра над  дъното (това нещо трябва да е пълно с джиг глави и други скъсани такъми !). 2D изображението разкрива една изпъкнала част, наподобяваща дърво, която е наклонена надолу, с една по-малка част, която е издадена напред спряно голямата. Един бърз поглед върху дясното изображения от Down Imaging показва, че единичното голямо парче всъщност представлява две дълги паралелно разположени клончета от подводна растителност , с един по-дълъг клон, разположен нагоре и няколко по-малки клонки, които са повече хоризонтално, отколкото вертикално разположени. Ясните очертания на подводната растителност са добре обособени при Down Imaging, като отсъстват в 2D изображението.

DI_1.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Още едно последно разделно изображение, която разкрива Down Imaging от лявата страна и Side Imaging от дясната. Конкретно този обект представлява бент с приблизително 1,20 метра вода, която минава над нея. Дъното в тази област е натрупан и твърд пясък с каменист бент. Тази разлика в релефа е очевидна както при Down Imaging, така и при Side Imaging изображенията, където отделни скали са ясно разграничими в резултат на промяната на елементите в изображението свързани с бента. Малкият обект (вероятно скала или дънер), който Down Imaging разкрива пред бента (отбелязано с червената стрелка), може да бъде забелязан и при Side Imaging (също посечено с червено), въпреки че Down Imaging показва обектите доста по-ясно в сравнение с Side Imaging.