Monthly Archives: November 2017

Ноемврийски хищници на джиг

Материалът е любезно предоставен от Павлин Вълев.

Още щом времето захладня,  реших да проверя до каква степен се е засилил интересът на хищниците към силиконовите примамки.

Избраната дестинация от мен и моя колега бе недалеч от града, а цел на излета бяха ноемврийските костури, средствата – силиконови примамки с богата разновидност.  Continue reading